รีวิว Investing for beginners: How to Invest Early and smart (Start Investing Successfully) (Volume 1)
ใบหุ้น – นี่คือมาตุเรศของเงินลงทุนโดยตลอดในขณะคุณลงทุนเงินของคุณด้วยหุ้นที่มีความเสี่ยงสูงที่เบี่ยงเบนกันตามค่าของหุ้นในท้องตลาดหุ้น ไม่มีการค้ำประกันว่าคุณจะได้มาเงินแต่ของคุณไม่เป็น แต่ยังมีงวดในการได้มาผลตอบแทนมากถ้าหุ้นดำเนินกิจการคาบเกี่ยว การลงทุนในหุ้นก็คือคุณจะเป็นผู้ถือหุ้นใน หุ้นส่วน และ ups และดาวน์ในการปฏิบัติตนหุ้นโดยตรงจะส่งผลพวงต่อการลงทุนของคุณ ดังนั้นหากคุณจริงๆแสวงหาในการพิสัชที่ว่า “ฉันจะถวายเงินกับเงิน” แล้วคุณจะต้องวางเดิมพันของคุณในใบถือหุ้นที่จะทำให้มันมีขนาดอุรุInvesting for beginners: How to Invest Early and smart (Start Investing Successfully) (Volume 1) Description

All of the Investing Share a common goal : to provide a better future. Its good for every individual to Start investing early and mainly in right direction. There are lot of options for investing and risks involved in each option. This book ‘Investment for beginners’ will teach you to show various options of Investment and in right direction.This Book Includes: Chapter 1:What Is Investing? Why Invest? What Is Your Investment Objective? Financial StatementsChapter 2: The Balance SheetCash & EquivalentsAccounts ReceivableInventoryTotal Current AssetsProperty/Plant/EquipmentAccumulated DepreciationGoodwillIntangiblesLong-Term InvestmentsTotal AssetsAccounts PayableCurrent Portion Of LT DebtTotal Current LiabilitiesTotal Long-Term DebtTotal LiabilitiesCommon StockRetained EarningsTotal EquityTotal Common Shares OutstandingThe Income StatementRevenueCost of RevenueGross ProfitSelling/General/Admin ExpenseResearch & DevelopmentOperating Income Before DepreciationDepreciation & AmortizationIncome Before TaxIncome TaxesNet Income From OperationsNet Income From Discontinued OperationsNet Income From Total OperationsDiluted EPSDividends Per ShareThe Cash Flow StatementCash From Operating ActivitiesCash From Investing ActivitiesCash From Financing ActivitiesNet Change In CashInvesting PrinciplesChapter 3: Measures Of ValuationProfitabilityGross Profit MarginNet Profit MarginReturn On Assets (ROA)Return oil Equity (ROE)Price To Book (P/B)Dividend YieldDividend Payout RatioNet Present ValueResource PropertiesLiquidityWorking CapitalDebt Cash FlowPost Office Monthly Income Scheme For Assured Monthly IncomeThe Promis ConceptHow To Invest In POMISInvestment MeterChapter 5:Senior Citizens’ Saving Scheme Never Feel Retired!How To Invest In SCSSPoints To Consider Before InvestingTax ImpactChapter 6: The Public Provident Fund (PPF) Slow And Steady Wins The RaceHow To Invest In PPFChapter 7: Employees’ Provident Fund (EPFThe Salaried Person’s First ChoiceThe Employees’ Provident Fund ConceptFacts About Epf Every Employee Should Know Chapter 8: Equity Linked Saving Scheme (EISS) Have Your Cake And Eat It Too!The Equity Linked Saving Schemes (Elss) ConceptHow To Invest In ELSSChapter 9: Systematc InvestmentHow To Invest Using SIPPoints To Consider Before InvestingChapter 10: GoldAn Essential Investment Or Even Indian!How Gold Works As An InvestmentGold Bars And CoinsHow To Invest In GoldChapter 11: “Real Estate.”The Real Estate ConceptFactors That Affect Real Estate Prices Types Of Real Estate Investment StrategiesReverse MortgageChapter 12: Life InsuranceChapter 13: Health Insurance Because Health Is WealthChapter 14: Fixed Benefit Plans Points To Consider Before Buying Health InsuranceAdvantagesDisadvantages Tax ImpactChapter 15: Stock InvestingKinds Of StockCyclical And Noil-Cyclical StocksChapter 16: What Is A Mutual Fund?Benefits Of Investing In A Mutual FundKinds Of Mutual FundsMutual Fund LoadsChapter 17: Tips To Keep In Mind Before InvestingChapter 18: Controlling Risk Money ManagementAccount SizePsychology

Tag Investing for beginners: How to Invest Early and smart (Start Investing Successfully) (Volume 1): Investing for beginners: How to Invest Early and smart (Start Investing Successfully) (Volume 1),แนะนำ , Reviews , Investing for beginners: How to Invest Early and smart (Start Investing Successfully) (Volume 1)