รีวิว Investing in the Stock Market: Winning Approaches, Losing Approaches
ปลูกสร้างรายได้ด้วยสินทรัพย์ไม่ได้เป็นเรื่องคล่องมากถ้าคุณไม่ได้มีเป้าหมายทางการเงินที่แจ่มชัดในแห่ง แนวทางทางการเงินที่แกร่งและประจักษ์พินิตคุณในการลงคะแนนเสียงกลวิธีที่เหมาะสมว่าในทำไปทำมาจะนำไปสู่​​การเจริญในผลได้การลงทุนของคุณ เห็นได้ชัดว่าเงินที่ดึงดูดเงิน แต่การบังคับสมัยและโดเมนของการให้ทุนมีบทบาทเด่นมากInvesting in the Stock Market: Winning Approaches, Losing Approaches Description

Why has Warren Buffett become the most famous stock market investors of the twentieth century? Simply because he is one of the few who has known how to implement winning approaches during the course of his life, one after the other. Why do so many individuals who venture into the stock market believe that they are following a winning approach when they are actually implementing a losing approach?Going far beyond these kinds of misconceptions, this book will explain how to effectively invest in the stock market in order to be successful in the long term. The author shall discuss his tried and true methods, but shall also list and explain the reasons why these methods work, and why other methods don’t…“A highly valuable summary of information. Very few will read this book without taking something away from it. By reading it, you are investing in yourself with the intent of identifying and understanding the winning approach that you will follow during the course of your life.” –Eric G. “In this book, the selling process is discussed in equal detail. This is so infrequent that it is worth pointing out.” –Jean-Philippe S. “Finally! A book that covers more than just typical, trivial themes. Understanding the source of competitive advantages within companies was a bit of a revelation for me.” –Florian C. After his first successful publication, Successfully Build and Manage your Equity, which dealt with the topic of managing equity in a broad sense of the term, Julien Delagrandanne now focuses on a very specific domain, stock market investments. By giving you a full overview of the approaches that work (and which are also the source of the fame of investors such as Warren Buffett, Charlie Munger, Benjamin Graham, Seth Klarman, Walter Schloss, and Peter Lynch), Delagrandanne shows the reader which paths to follow and the techniques to implement in order to find success in the long term. His passion for all things related to investment is evident page after page, and is a source of instruction and learning for his readers.

Tag Investing in the Stock Market: Winning Approaches, Losing Approaches: Investing in the Stock Market: Winning Approaches, Losing Approaches,Reviews , เรื่อง , Investing in the Stock Market: Winning Approaches, Losing Approaches