รีวิว Selling Real Estate without Paying Taxes




การลงทุนมาพร้อมกับกับวิกฤติของตนเองและถ้าคุณพร้อมที่จะรับความเสี่ยงนั้นมีไหนอย่างที่สามารถให้คุณห่างจากการลุเจตนาทางการคลังของคุณ หากคุณมีการรัดเข็มขัดที่ดีหรือมีแผ่นดินเพียงมีโชคลาภแล้วก็ถึงระยะที่คุณอย่างแท้จริงดูช่องทางการลงทุนเปิดเผยให้คุณ บางส่วนของช่องทางการลงทุนที่คุณอย่างตั้งใจสามารถตรวจหามีดังนี้:



Selling Real Estate without Paying Taxes Description

Through case studies and actual client transactions, Selling Real Estate without Paying Taxes discusses basic tax deferral methods for new property investors, as well as introducing some uncommon and complex techniques that the seasoned real estate investor/agent may not have considered.
In Selling Real Estate without Paying Taxes, Richard T. Williamson breaks down the term “”capital gain”” and provides a look at the advantages and disadvantages of each method. Highlights of the book include how to use the Starker 1031 exchange, using installment sales to create a steady stream of income, and tax-free investing with an Investment Retirement Account

Tag Selling Real Estate without Paying Taxes: Selling Real Estate without Paying Taxes,Review , เรื่อง , Selling Real Estate without Paying Taxes