เรื่อง Why Invest in Real Estate?: It’s safer than stocks
ปลูกเงินได้ด้วยเงินไม่ได้เป็นเรื่องหญ้าปากคอกมากถ้าคุณไม่ได้มีเป้าหมายทางการเงินที่แน่นอนในสถาน น้ำบ่อหน้าทางการเงินที่แกร่งและบริสุทธิ์ชักจูงคุณในการออกเสียงอุบายที่เหมาะสมว่าในสุดท้ายนี้จะนำไปสู่​​การเจริญวัยในผลได้การให้ทุนของคุณ เห็นได้ชัดว่าเงินที่ทำให้หลงเงิน แต่การบังคับสมัยและโดเมนของการให้ทุนมีบทบาทสำคัญมากWhy Invest in Real Estate?: It’s safer than stocks Description

Most people would rather choose to buy stocks over properties as it’s lower quantum and faster returns. However, as fast as a stock can rise, it might come crashing down as quickly as a lightning bolt!

So here you are thinking, yes, it’s risky but buying properties is even riskier as I would have to put in a huge amount of capital. Once a recession hit, my property price could come crashing down the drain! Well, the thing about recession is that it affects everything, including your stock! And once your stock crashes, don’t dream about it soaring back up again. Unlike stock, properties are real and won’t vanish of the face of the earth unless a natural disaster occurs. As land is scarce, the value of property is perpetually rising whether its boom or depression period.

In this book, you will learn about which property to invest in and why investing will bring you higher returns that letting your money drain in the bank.

Tag Why Invest in Real Estate?: It’s safer than stocks: Why Invest in Real Estate?: It’s safer than stocks,Reviews , เรื่อง , Why Invest in Real Estate?: It’s safer than stocks