แนะนำ Energy Investing For Dummies
ใบถือหุ้น – นี่คือมาตุรงค์ของเงินให้ทุนประดามีในระหว่างที่คุณลงทุนเงินของคุณเพราะด้วยหุ้นที่มีการเสี่ยงสูงที่เหลื่อมล้ำกันตามค่าของหุ้นในตลาดหุ้น ไม่มีการค้ำประกันว่าคุณจะได้รับเงินทวนกลับของคุณไม่เป็น แต่ยังมีฤกษ์ในการได้ผลได้มากถ้าหุ้นดำเนินงานซ้อน การลงทุนในหุ้นก็หมายความว่าคุณจะเป็นผู้ถือหุ้นใน กองกลาง และ ups และดาวน์ในการปฏิบัติการหุ้นโดยตรงจะส่งผลกระทบต่อการลงทุนของคุณ เพราะฉะนั้นหากคุณจริงๆเสาะหาในการพิสัชที่ว่า “ฉันจะส่งเสียเงินกับเงิน” แล้วคุณจะต้องวางเดิมพันของคุณในใบถือหุ้นที่จะทำให้มันมีขนาดประเสริฐ

สินเชื่อรวม – ประกาศ มันเป็นไปได้มากว่าถ้าคุณไปที่วิทยาลัยมีความโอนเอียงที่จะอยู่กับชนิดของหนี้เงินกู้ นักเรียนบางส่วน ในแต่ละปีขอยืมนี้เป็นเงินกู้ใหม่และไม่ซ้ำกันที่จะช่วยจับจ่ายใช้สอยสำหรับค่าเล่าเรียนและรายจ่ายของคุณ เมื่อสรรพได้ถูกพูดและทำ แต่หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดที่จะอดออมเงินผ่านการควบรวมธุรกิจกู้ยืมเพื่อการเรียนรู้ ในการรวมเงินกู้เด็กนักเรียนคุณได้รับเงินกู้ชำระเงินครบทวิคุณจะมีการล้างเงินที่ต่ำกว่าหลังจากที่คุณได้รวมเงินให้สินเชื่อของนักเรียน เมื่อตัวเลขของที่ทำการการแจกแจงคะแนนเครดิตของคุณที่พวกเขากำลังแลหาที่ชำระเงินรายเดือนขั้นต่ำ แทนที่ จะต้องไขปัญหาเงินหลายต่อเดือนด้วยว่านักศึกษากู้ยืมของคุณคุณต้องชำระเงินที่น้อยกว่าผลรวมของการชำระเงินของอายุที่ อีกครั้งรวมจะช่วยให้แต้มของคุณกระบวนการที่จะได้รับการติดในบวกก็คือเมื่อคุณได้รับข้อเสนอแนะของทั้งหมดในอาคารหนึ่ง ในเงินให้กู้ยืมนี้ หุ้นส่วน มีการใช้เวลาในทุกหนี้รวมทั้งบัตรเครดิตสินเชื่อรถยนต์และหนี้อื่น ๆ ที่คุณมี เป็นที่ดึงดูดให้มีทุกสิ่งที่ห่อเป็นเงินกู้หนึ่ง แต่จะเสียความสามารถในการเลื่อนปู่ย่าตายายหรือนักเรียนของเงินให้สินเชื่อ เงินกู้ยืมดังกล่าวจะไม่ได้รับการปกครองเป็นเงินกู้นักเรียน


Tag Energy Investing For Dummies: Energy Investing For Dummies,รีวิว , Review , Energy Investing For Dummies