แนะนำ MONEY: The Psychology: 17 Most Executable Habits to Skyrocket Your Investing and Trading Profits (4-Hour Trader Book 3)
มีหลายวิธีที่คุณจะจัดหามาเงินกู้รวมเป็น คุณสามารถได้รับเงินกู้ยืมของรัฐบาลกลาง, แบงก์หรือผู้ให้กู้เอกชน แต่ไม่ว่าสิ่งที่คุณคัดที่จะทำเช่นนั้นไม่; การควบรวมกิจการค้าจะมีผลอย่างมากต่อการเที่ยว จากวิทยาลัยภายใต้หนี้ของพวกเขา ทัศนคติก็คือว่ามันใช้เพลาเพียงหนึ่งการปรับปรุงเงินต่อเดือนเพื่อให้คุณสามารถชำระหนี้ของคุณปิดเร็วขึ้นและมีการชำระเงินรายเดือนที่ต่ำกว่าที่คุณคิดได้ตามดีเช่นเดียวกับสิ่งให้เชื่อมั่นว่าการรวมหนี้เงินกู้นักเรียนจบการศึกษาก่อนที่คุณจะดำเนินการสำหรับภาวะเฉพาะของคุณ ในกรณีส่วนใหญ่ แต่เป็นฐานทางการเงินที่ดีและก้าวไปภายหน้า Lightening หนี้ของคุณก่อนที่เขาจะหาได้การออกเงินแม้จะเป็นผลตอบแทนที่ดี ที่จริงมันอาจจะเคลื่อนคลาดกันในการจ่ายเงินให้กู้ยืมของพวกเขาออกใน 10 ปีหรือ 30 ปีวิธีที่จะได้รับการติดในบวกก็คือเมื่อคุณได้รับข้อแนะนำของทั้งหมดในอาคารหนึ่ง ในเงินให้กู้ยืมนี้ กองกลาง มีการใช้เวลาในทุกหนี้รวมทั้งบัตรเครดิตสินเชื่อรถยนต์และหนี้อื่น ๆ ที่คุณมี เป็นที่ดึงดูดให้มีทุกสิ่งที่ห่อเป็นเงินกู้หนึ่ง แต่จะสูญเสียความสามารถในการเลื่อนปู่ย่าตายายหรือนักเรียนของเงินให้สินเชื่อ เงินยืมดังกล่าวจะไม่ได้รับการอภิบาลเป็นเงินกู้นักเรียนต่อรายได้ด้วยเงินตราไม่ได้เป็นเรื่องหญ้าปากคอกมากถ้าคุณไม่ได้มีเป้าหมายทางการเงินที่ถ่องแท้ในภูมิประเทศ ที่คาดหวังทางการเงินที่อดทนและสุวิมลสั่งสอนคุณในการลงคะแนนเสียงแนวทางที่เหมาะสมว่าในในที่สุดจะนำไปสู่​​การเติบใหญ่ในผลได้การออกทุนของคุณ เห็นได้ชัดว่าเงินที่ตรึงใจเงิน แต่การคะเนภายและโดเมนของการลงทุนมีบทบาทเด่นมาก


MONEY: The Psychology: 17 Most Executable Habits to Skyrocket Your Investing and Trading Profits (4-Hour Trader Book 3) Description

Building A Trading Business Starts Within YOU!

You have been trading for some time. You make — -and lose — some. Perhaps, though, that may not be enough for you. You need something more from it.

If you wonder why you cannot get it as high as you want it to be, do not look too far for answers.

Through a series of questions and personal search of your inner mind, you will be provided with the information you need concerning your trading.

The trading world is a cruel place for anyone. To manage it you must be over the top, you must stand above the crowd. The book will take you on a psychological journey of knowledge and awareness, in order to offer you the chance to make your trade business strong and powerful.

Let’s be honest. We all have (or had) limiting beliefs when it comes to money.

Have you ever whispered or said, “Money is not important, happiness is.”, “My family is not rich so I won’t be rich.”, “I am not good with money.”, “Rich people are evil.” or “Money is meant to be spent!

All of these are samples of limiting beliefs about money.

Have you ever pulled your hair out of frustration as you watched your trading account getting smaller and smaller?

You are confused. You felt that you have followed all the rules. You have a method. You have a trading strategy.

Yet you are still losing money. What’s going on here?

Maybe it is not your trading strategy. It is your psychology

Trading psychology is a tricky subject because it is intangible. It is not fancy. It does not have the “wow” factor unlike trading rumors.

But without the proper trading psychology, a trader or investor will never make it in the market, as the wrong psychology block them from making money.

We are trading for the money, which means our attitude towards money and our financial thermostat have to be at the right place.

Otherwise, we will short-circuit ourselves when we go through the market’s learning curve.

What you will learn in this book might take your trading to the next level:
1) The correlation between the amount of money we will have in our life with our money habits and attitudes
2) The eight limiting beliefs about money that we all have or had.
3) How the limiting beliefs about money materialized in seven money blunders.
4) Nine ways to set our money thermostat right and prepare ourselves to be profitable traders.

Trading psychology can easily be the most underrated tool in the world full of financial BS and drama. Few people pay attention to their money thermostat.

Little did they know that their wrong attitude towards money is the culprit of their dwindling trading account.

This book will challenge your money limiting beliefs and open your money brain.

There is nothing to lose. Download this book today, devour it, and return it within 5 days if you don’t feel it is helpful.
If you are a Kindle Unlimited subscriber, just borrow it today and return it anytime. You can’t lose either way.

Download today or head to www.Zero2Trading.com to learn more.

Ready to Start Making Money Trading?

Don’t just talk about it. Start your trading with a FREE 3-day trading course: www.zero2trading.com/free-stock-trading

Product Tag MONEY: The Psychology: 17 Most Executable Habits to Skyrocket Your Investing and Trading Profits (4-Hour Trader Book 3): MONEY: The Psychology: 17 Most Executable Habits to Skyrocket Your Investing and Trading Profits (4-Hour Trader Book 3),รีวิว , Review , MONEY: The Psychology: 17 Most Executable Habits to Skyrocket Your Investing and Trading Profits (4-Hour Trader Book 3)