คุณมีสองหรือมากกว่าคอมพิวเตอร์ในบ้านของคุณ? สร้างเครือข่ายในบ้านและใช้ทรัพยากรร่วมกันของคุณ

ดังนั้นการเดินทางเริ่มต้นและหยุดแรกของเราคือการสร้างพื้นฐานของเครือข่าย คู่มือพื้นฐานระบบเครือข่ายจะช่วยให้คุณเข้าใจต่อไปนี้:

o อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างเครือข่าย
o ระบบปฏิบัติการที่ถูกต้องที่จะใช้ในเครือข่ายของเรา
o การทำความเข้าใจวิธีการทำงานของเครือข่าย

GClub ดังนั้นขึ้นหัวเข็มขัดเข็มขัดนิรภัยของคุณที่นี่เราไป! …

Read More