Review Interviewing a Professor of Finance: Basic Investments for Non-Professionals: Vol. 1 of the Interviewing a Professor of Finance Series (Volume 1)
คิดค้นรายรับด้วยอัฐไม่ได้เป็นเรื่องง่ายๆมากถ้าคุณไม่ได้มีเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจนในภูมิประเทศ เจตนาทางการเงินที่แข็งแกร่งและเด่นแนะแนวคุณในการลงคะแนนเสียงเทคนิคที่เหมาะสมว่าในผลสุดท้ายจะนำไปสู่​​การงอกงามในผลประโยชน์การให้ทุนของคุณ เห็นได้ชัดว่าเงินที่เย้ายวนใจเงิน แต่การหมายไว้กาลเวลาและโดเมนของการลงเงินมีบทบาทประธานมาก


Interviewing a Professor of Finance: Basic Investments for Non-Professionals: Vol. 1 of the Interviewing a Professor of Finance Series (Volume 1) Description

This is the first volume of the Interviewing a Professor of Finance book series.This book presents unbiased, scientific, and comprehensive opinions from numerous finance professionals in academia and industry. It is not a “how to become rich from my experience” guide to wealth, but an objective review on reliable, replicable, and realistic investment methods for people who do not have any finance background. With a layman-friendly style, this book discusses exchange-traded funds, investable assets for individuals, the insights of mutual funds, general investments concepts, jargons, planning, calculation, risk and reward self-evaluation, investment strategies, tactics, position controls, investment timing, risk management, as well as options with their combinations.

การรวมเงินกู้ยืมของนักศึกษาเป็นปัญหาให้นิสิตส่วนใหญ่และบัณฑิต สัจธรรมก็คือ แต่เงินกู้รวมศักยช่วยให้คุณกระเบียดกระเสียรเงินมาก ยิ่งไปกว่านี้ คุณสามารถสะสางหนี้ของคุณได้เร็วขึ้นเพื่อให้วิทยาลัยปีของคุณจะไม่ไล่คุณในปีที่เกษียณอายุของคุณ สิ่งที่คลายการรวมเงินกู้ยืมให้เด็กนักเรียนความน่าเชื่อถือผล การรวมหนี้เงินกู้นักศึกษาของคุณศักยทำมากกว่าเพียงแค่การดึงลงหนี้ระยะยาวของคุณ ความเป็นจริงก็คือว่าการควบรวมกิจการจะช่วยให้คุณแถมแต้มหน่วยกิตของคุณในระหว่างการกู้ยืมเงิน นี้ในการเปิดจะเอาใจช่วยให้คุณควักกระเป๋ารถที่เหนือกว่าได้รับการบ้านที่คุณอยากหรือจบลงด้วยบัตรเครดิตอัตราที่ ลดลง แต่กรรมวิธีที่สามารถเงินกู้รวมหนี้นักเรียนสามารถเอาใจช่วยให้คุณเพิ่มเครดิตของคุณหรือเปล่า พินิจพิเคราะห์บางส่วนของมาตรการที่ใช้โดยสถาบันจัดชั้นเครดิตแจกแจงแผนการที่จะได้รับการติดในบวกก็คือเมื่อคุณได้รับข้อเสนอแนะของทั้งหมดในอาคารหนึ่ง ในเงินให้กู้ยืมนี้ กงสี มีการใช้เวลาในทุกหนี้รวมทั้งบัตรเครดิตสินเชื่อรถและหนี้อื่น ๆ ที่คุณมี เป็นที่ดึงดูดให้มีทุกสิ่งที่ห่อเป็นเงินกู้หนึ่ง แต่จะสูญเสียความสามารถในการเลื่อนต้นตระกูลหรือนักเรียนของเงินให้สินเชื่อ เงินกู้ยืมดังกล่าวจะไม่ได้รับการรักษาเป็นเงินกู้นักเรียนProduct Tag Interviewing a Professor of Finance: Basic Investments for Non-Professionals: Vol. 1 of the Interviewing a Professor of Finance Series (Volume 1): Interviewing a Professor of Finance: Basic Investments for Non-Professionals: Vol. 1 of the Interviewing a Professor of Finance Series (Volume 1),รีวิว , Review , Interviewing a Professor of Finance: Basic Investments for Non-Professionals: Vol. 1 of the Interviewing a Professor of Finance Series (Volume 1)