Reviews Buy and Hope: How I Beat the Pros, Doubled the Nasdaq, Spending ONLY 1 Minute-A-Week Investing in the Stock Market
การรวมเงินกู้ยืมของผู้เรียนเป็นปัญหาให้นิสิตส่วนใหญ่และผู้สำเร็จการศึกษา ข้อเท็จจริงก็คือ แต่เงินกู้รวมเป็นได้ช่วยให้คุณเขียมเงินมาก ยิ่งไปกว่านี้ คุณสามารถสะสางหนี้ของคุณได้เร็วขึ้นเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาปีของคุณจะไม่ไล่คุณในปีที่เกษียณของคุณ สิ่งที่ผ่อนคลายการรวมเงินกู้ยืมให้เด็กนักเรียนคู่คุณจะมีการปฏิรูปเงินที่เบาบางลงหลังจากที่คุณได้รวมเงินให้สินเชื่อของนักเรียน เมื่อปริมาณของที่ทำงานการแจกแจงคะแนนเครดิตของคุณที่พวกเขากำลังมองหาที่ชำระเงินรายเดือนขั้นต่ำ แทนที่ จะต้องซักล้างเงินหลายต่อเดือนเนื่องด้วยนักศึกษากู้ยืมของคุณคุณต้องชำระเงินที่ต่ำกว่าผลรวมของการชำระเงินของอายุที่ ใหม่รวมจะช่วยให้คะแนนของคุณรู้ว่าสิ่งที่คุณได้มาเมื่อมันเข้าเบี้ยให้สินเชื่อรวม มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะคลุกคลีกับสิ่งที่พวกเขาจะได้รับสิทธิตามพระราชบัญญัติการศึกษาเล่าเรียนระดับอุดมศึกษา มีข้อดีสิ่งหนึ่งสิ่งใดสำหรับผู้เรียนเงินกู้ของรัฐบาลกลางและรวมมัน โปรดประสีประสาว่าผู้ให้กู้จำนวนมากมีข้อดีที่การควบรวมกิจการเลิศเหล่านี้ที่จะให้ไป พวกเขาเป็นในข้อสรุปมีที่จะทำ พิจารณาบางส่วนที่พบมาก

Buy and Hope: How I Beat the Pros, Doubled the Nasdaq, Spending ONLY 1 Minute-A-Week Investing in the Stock Market Description

Imagine only spending 1 minute-a-week, beating the pros, doubling the Nasdaq and most importantly, keeping your money safe from the next major decline.

Buy and Hope will give you the tools to …

  • Gain financial freedom to never be at the mercy of the market or an advisor telling you to sit through the next major decline because “markets always go up”.
  • Take control of your investments so that you will never feel helpless again watching your portfolio’s value drop like a rock.

Out of frustration, a feeling of helplessness and a determination to find a better way, Randall Mauro, chief investment officer at Resnn Investments, discovered how to keep your money safe, spending only 1 minute-a-week. Learn the strategy that got him started in the financial world keeping his money safe and allowing him to quit his ‘day job’ at the age of 38.  With over 40 years of backtested performance to verify the results for yourself.

As an outsider to the world of Wall Street, Randall Mauro tells it like it is. He dispels the myths and challenges everything you’ve been taught about traditional investing. Most importantly he shares with you an easy-to-use technique based on Protective Investing™ that will keep you safe in bad times.

How much better off would you be, if in 2008 you only lost 4.5% instead of a loss of 45% like the average investor?

From 2001 to 2003 the investors lost over 70% of their net worth. Ten years later they have yet to come close to breaking even. In 2008, they again lost over 45% in just three months; it took over six years just to get back to break-even. Just two years later, in 2010 the market dropped 17% and one year after that, in 2011 another 18%. In fact, over the entire history of the stock market this process has been repeated over and over; massive loss then a period of recovery where investors sit with a losing position hoping to get back to break-even. Amazingly, even savvy investors that hired a Professional to manage their money found that have done no better, with 97% of all advisors consistently underperforming a ‘buy and hold’ strategy. As a result, investors just continued the process since they knew of no better way … They would Buy and Hope.

Discover why Diversification, Dollar Cost Averaging and other Wall Street preached strategies no longer work to protect you. But more importantly, say goodbye to the old way of thinking, say goodbye to Buy and Hold Hope and learn a proven, verifiable technique that takes no real time commitment to beat the pros … literally only 1 minute-a-week to keep your money safe.ตั๋วเงินออม – หากคุณมุ่งหวังที่จะขี้เล่นตำแหน่งที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินของคุณแล้วคุณอาจลงทุนเงินของคุณในบัตรเงินฝาก เงินที่จะต้องมีการออกทุนในห้วงเวลาใดเวลาหนึ่ง แต่อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นอย่างเห็นชัด ซีดีการลงทุนมีการเสี่ยงต่ำและนักลงทุนจะต้องฝากขั้นต่ำ $ 500 เพื่อเปิดต้อนรับขับสู้บัญชีเงินฝาก นักลงทุนจะถูกลงอาญาถ้าพวกเขาเบิกเงินก่อนสิ้นลงกลอนในงวด


Tag Buy and Hope: How I Beat the Pros, Doubled the Nasdaq, Spending ONLY 1 Minute-A-Week Investing in the Stock Market: Buy and Hope: How I Beat the Pros, Doubled the Nasdaq, Spending ONLY 1 Minute-A-Week Investing in the Stock Market,รีวิว , Review , Buy and Hope: How I Beat the Pros, Doubled the Nasdaq, Spending ONLY 1 Minute-A-Week Investing in the Stock Market