Reviews Fastread Personal Finance: Learn How to Manage, Save, and Invest Your Money! (For Those of Us Who Don’t Have All Day!)
สมุดบัญชีออมทรัพย์ – โดยไกลที่พ้นภัยที่สุดของเงินลงเงินทั่วถึงและคุณมีเสรีที่จะใช้เงินเมื่อใดก็ตามที่คุณใคร่ แบงค์จ่ายค่าตอบแทนเงินฝากออมทรัพย์ของคุณเพราะว่าคุณโปรดให้พวกเขาที่จะใช้เงินของคุณ การลงเงินครั้งนี้เป็นที่ดีพร้อมด้วยผู้ที่มีความสมใจกับตัวเลขเงินที่น่าสนใจขนาดย่อมที่บรรยายโดยธนาคาร (ประมาณร้อยละ 1.5) และยังไม่พร้อมที่จะรับความเสี่ยงในการลงทุนเพิ่มพูน

Fastread Personal Finance: Learn How to Manage, Save, and Invest Your Money! (For Those of Us Who Don’t Have All Day!) Description

Face it, most people’s lives revolve around money. Money has a significant impact on your lifestyle, your feelings of security, and sometimes even your state of mind. But you don’t have to become a slave to it. fastread Personal Finance is a quick, easy guide to help you master all financial affairs.

You will discover:

How to create, calculate, and maintain a personal budget

The truth about credit cards and how to take advantage of their benefits while avoiding their traps

How to defeat debt

How to plan for long-term financial security

And much more!

Fastread Personal Finance is designed to offer a practical method to managing, maintaining, and increasing the money you have. From budgeting to investing to preparing tax returns, this book is perfect for those wishing to take command of their present and future financial status.มีหลายวิถีทางที่คุณจะจัดหามาเงินกู้รวมเป็น คุณรอบรู้ได้รับเงินกู้ยืมของรัฐบาลกลาง, แบงค์หรือผู้ให้กู้เอกชน แต่ไม่ว่าสิ่งที่คุณเลือกสรรที่จะทำเช่นนั้นไม่; การควบรวมกิจการค้าจะส่งผลอย่างมากต่อการโคจร ออกจากวิทยาลัยภายใต้หนี้ของพวกเขา สติปัญญาก็คือว่ามันใช้ครั้งเพียงหนึ่งการสะสางเงินต่อเดือนเพื่อให้คุณสามารถชำระหนี้สินของคุณปิดเร็วขึ้นและมีการชำระเงินรายเดือนที่ต่ำกว่าที่คุณคิดได้ตามดีหน่วยกิตอรรถประโยชน์ การรวมหนี้เงินกู้ผู้เรียนของคุณทำได้ทำมากกว่าเพียงแค่การหดหายหนี้ระยะยาวของคุณ จริงๆ แล้วก็คือว่าการควบรวมกิจการจะช่วยให้คุณทวีคูณแต้มความน่าเชื่อถือของคุณในระหว่างการกู้ยืมเงิน นี้ในการเปิดจะกรุณาให้คุณซื้อรถที่เหนือกว่าได้มาการบ้านที่คุณโลภหรือจบลงด้วยบัตรเครดิตอัตราที่ แย่ แต่กลยุทธ์ที่สามารถเงินกู้รวมหนี้นักเรียนสามารถลุ้นให้คุณเพิ่มเครดิตของคุณไม่ใช่หรือ พินิจบางส่วนของมาตรการที่ใช้โดยสถาบันจัดเกรดเครดิตกล่าวโบนัสสามารถมุ่งเสนอเป็นเรื่องเทพนิรมิตที่ทุกส่วนลด พวกเขาจะบอกว่าถ้าคุณทำให้ชุดของการชำระเงินในเวลาที่คุณจะได้รับส่วนลด ปัญหาเดียวก็คือว่าในการปกป้องรักษาลดที่คุณจะต้องชำระเงินในเวลาที่เหมาะสมสำหรับการกู้ยืมเงินจากนั้น ที่อาจมีได้ถึง 20 ปี ความชักช้าในการชำระเงินในวันใดวันหนึ่งในช่วงเวลานั้นและ “ส่วนลด” จะเลือน


Product Tag Fastread Personal Finance: Learn How to Manage, Save, and Invest Your Money! (For Those of Us Who Don’t Have All Day!): Fastread Personal Finance: Learn How to Manage, Save, and Invest Your Money! (For Those of Us Who Don’t Have All Day!),แนะนำ , Reviews , Fastread Personal Finance: Learn How to Manage, Save, and Invest Your Money! (For Those of Us Who Don’t Have All Day!)